Privacyverklaring Newlife Fotografie

25 mei 2018

Uw privacy is voor Newlife Fotografie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Newlife Fotografie allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Newlife Fotografie.

Contactformulier:

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Het versturen van emails: 

Jouw gevraagde gegevens worden verzameld zodra je een aanvraag doet via de website.

Er wordt daar verder ook niks mee gedaan, puur en alleen voor mij alleen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

Opslag gegevens Hostnet: 

De  website Newlife Fotografie wordt gehost door Hostnet.  Als u contact opneemt met Newlife Fotografie via het contactadres worden de betreffende mails opgeslagen op de server van hostnet.

Ook wordt de info opgeslagen op de server van BenMade. Deze worden voor een bepaalde tijd bewaard( 1 jaar) en daarna verwijderd. Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moet bewaren.

Foto-opslag Periode

De foto’s die worden genomen blijven een jaar bewaard op externe harde schijven. Deze zijn beveiligd en worden alleen gebruikt tijdens het verplaatsen van digitale bestanden van computer naar externe schijf.  Na een jaar worden deze verwijderd en kunnen ze niet meer nabesteld worden. Ook de foto’s die op de computer staan om bewerkt te worden, worden na het afronden van de shoot direct verwijderd. De foto’s die, na jullie toestemming , op de website worden geplaatst blijven ongeveer een jaar op de website staan. Willen jullie niet langer de foto’s op de website hebben, zal ik ze per direct laten verwijderen.  

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysiek kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen.

De persoonsgegevens die door Newlife Fotografie worden beheerd zijn alleen toegangelijk via eerder genoemde software en beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Ook de foto’s op de website zijn beveiligd en kunnen niet zomaar gekopieerd worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Plichten

Newlife fotografie verwerkt tijdelijk persoonsgegevens op grond van commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van mijn diensten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigdheden voor het aanbieden van mijn diensten. Je email of telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om contact op te nemen en het afspreken van afspraken voor de fotoshoots.

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Newlife Fotografie de dienst niet aanbieden. Newlife Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist  dan wel wanneer Newlife Fotografie dit gerechtvaardigd acht te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Newlife Fotografie te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zo veel mogelijk te beschermen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Newlife Fotografie
Geulstraat 12
4535 CW Terneuzen
[email protected]
0618376044